Trang chủ > Cách làm kế toán > Cách sử dụng hàm SUMIF trong excel kế toán

Cách sử dụng hàm SUMIF trong excel kế toán

Hướng dẫn Cách sử dụng hàm SUMIF trong excel kế toán

Hướng dẫn học kế toán excel thực hành trên máy và cách sử dụng hàm sumif trong excel kế toán

Trong kế toán hàm sumif được sử dụng trong việc:

-         Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

-         Tổng hợp số liệu lên bảng nhập liệu lên bảng cân đối sô phát sinh tháng/năm. lên bảng nhập xuất tồn kho, lên bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng...và các bảng tính có liên quan.

Tác dụng của hàm sumif:  Hàm sumif là hàm tính tổng theo điều kiên

Cú pháp hàm: Hàm có 3 tham số chuẩn như sau

= SUMIF(Dãy ô điều kiện, điều kiện cần tính, dãy ô tính tổng)

cách sử dụng hàm sumif

Giải thích cú pháp sử dụng hàm sumif trong excel kế toán:

+ Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính cụ thể trong bài là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK nợ/TK có trên BNL...vv

+ Điều kiện cần tính: Phải có “ Tên” trong dãy ô điều kiện. Cụ thể trong bài là tài khoản cần tính trên BNL hoặc TK cần tổng hợp trên bảng cân đối phát sinh

+ Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chứa giá trị tương ứng liên quan đến điều kiện cần tính cụ thể trong bài là cột phát sinh Nợ hoặc là có trên BNL...Chú ý: Điểm đầu và điểm cuối của dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau

Mô phỏng ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm sumif trong excel kế toán

hàm sumif trong excel kế toán

 

Chưa có kinh nghiệm làm excel kế toán tham khảo thêm >> Các thủ thuật excel trong kế toán

Từ khóa: , ,

Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Hotline: 0988 043 053 Email: dayketoanthue.edu.vn@gmail.com
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: 173 xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: Tòa nhà CT2 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội